قوانین و مقررات

تمامی کاربرانی که از طریق وب سایت کالای خود را اجاره می کنند اجاره کننده و وب سایت نیکوپرداز به عنوان اجاره دهنده محسوب می شود.

اجاره کننده و اجاره دهنده
منظور از اجاره یک روز کالا یک بازه زمانی ۲۴ ساعته می باشد.در مورد کالاهایی که جهت برگزاری یک رویداد با حضور کارشناسان نیکوپرداز انجام می شود این بازه ۸ ساعت کاری می باشد.

بازه زمانی
نیکوپرداز از سه روش کلی جهت ضمانت کالاهای خود استفاده می کند:
تحویل به مکان ثابت به همراه دریافت مدارک شناسایی
دریافت ودیعه به ارزش مبلغ واقعی کالا
ارسال متخصصین جهت حضور در رویداد

ضمانت
مشتریان می توانند در هر زمانی سفارش خود را لغو کنند.در صورتی که سفارشی در مرحله ارسال شده قرار بگیرد هزینه ارسال بر عهده مشتری می باشد.
تمدید مدت زمان اجاره
در صورتی که مشتریان قصد تمدید مدت زمان اجاره کالای خود را داشته باشند می توانند با اطلاع به مرکز پشتیبانی نیکوپرداز و پرداخت مبلغ اجاره دوره جدید سفارش خود را تمدید کنند

لغو سفارش
کالاها طبق قرارداد در بازه‌ی زمانی مشخص اجاره داده می شود. مشتریان ملزم هستند تا در زمان مشخص شده کالا را با همان شرایط دریافتی از نیکوپردازتحویل نمایند.در صورت بروز هر گونه خسارتی بر روی کالا اجاره کننده موظف به پرداخت غرامت به نیکوپرداز می باشد.

شرایط بازگشت کالا