تلویزیون شهری

تلویزیون های شهری برای ایجاد تصاویر بزرگ در فضای بسته همچون سمینار ها، نمایشگاه ها و کنسرت ها و … استفاده می شود.